"

Ohlédnutí za schůze svazu zpracovatelů

Schůze svazu zpracovatelů u předsedkyně ve Stránském. Ukázka stříhání angory a valašské ovce. Návštěva tkalcovny a výrobny brokátu Hedva a kurz pletení na pletacím stroji Dopleta

Zpět do obchodu